Tummen upp för bildtelefoni
Alltid proffsigt bemötande
Hög tillgänglighet

Lättanvänt

Anpassat efter dina önskemål

Använd konsumentprodukter

Använd den teknik du är bekväm med. Vi tycker att det är viktigt att våra tjänster anpassas efter dina förutsättningar och preferenser. Med oss som partner behöver du inte anpassa dig, vi anpassar oss efter dig.

Adaptivt tänk

Förutsättningarna för bildtelefoni varierar, därför har vi prioriterat vår teknik så att du alltid får bästa möjliga förutsättningar för bra kommunikation.

Senaste tekniken

Den senaste tekniken till din tjänst. Med utvalda partners kan vi erbjuda den senaste tekniken till dig. Våra lösningar bygger på de senaste mjukvaru- och hårdvarulösningarna.

Kontakta oss

Svensk Bildtelefoni

Gisslefjällsliden 12

417 29 Göteborg

info@bildtelefoni.se

Våra tjänster

Vi erbjuder en mångfald olika tjänster med tillhörande produkter. Vårt fokus ligger på den utökade nyttan som finns i bildtelefoni hos personer som använder sig av den för alternativ kommunikationskanal. Det kan handla om personer med kommunikationsnedsättning eller anhörig till denna grupp.

Vi tror att våra tjänster passar dig och dina behov bäst eftersom vi gör allt för att skapa en tjänst kring dina förutsättningar och önskemål. Vi finns i din komfortzon.

Kontakta oss för mer information om vår tjänsteportfölj.

Bildtelefoni

Vi arbetar med bildtelefoni. Bildtelefon är en telefon med en bildskärm och kamera, vilket gör att man även kan se den man talar med. Det finns olika typer av bildtelefoner, där de nyaste använder IP-baserad kommunikation. Under en kort tid på 1970-talet gjordes fältförsök i Stockholm med Ericssons bildtelefon. Det var ett samarbetsprojekt mellan Televerket och LM Ericsson och gick mellan 1972-1974. Det blev dock aldrig en kommersiell framgång. Anläggningen var för dyr för privatpersoner och överföringarna krävde mycket bandbredd i nätet. Tekniken var genomgående analog. För dagens bildtelefoni används i regel Internet som garanterar hög bildkvalitet och att bild och ljud är i det närmaste synkron. Modern bildtelefoni, både fast och mobil har därför blivit mycket populärt bland teckenspråkiga personer såsom döva, dövblinda och hörselskadade. Det finns både bildtelefoni utvecklad för hörande och sådan som är specialanpassad för teckenspråkiga och hörselskadade med anpassad bild och ljudkvalitet. Exempel på en populär bildtelefon är T-Meeting

Om oss

Svensk Bildtelefoni är ett kommunikationsföretag. Vi brinner för idén att det är kommunikation som driver vårt samhälle och vår ekonomi framåt. Vi tror att tillgången till bra kommunikation är vägen till framgång i yrkeslivet och privat. Alla har rätt till goda kommunikationslösningar. Hos oss på Svensk Bildtelefoni hoppas vi att du hittar en vänlig mötesplats för inspiration, kreativitet och professionella råd.

Affärsidé och framgångsfaktorer:

Svensk Bildtelefoni utvecklar och säljer tjänster inom området för alternativa kommunikationslösningar.

Verksamhetens framgångsfaktorer är:

  • Närhet till bred kompetens
  • Förståelse för kundens kultur, affärer och beslutsvägar
  • Proaktivt och affärsmässigt agerande
  • Personligt engagemang och förtroende
  • Fokus på kvalitet och professionalism

Svensk Bildtelefoni har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov.

.

Svensk Bildtelefoni

Svensk Bildtelefoni bildades av Sveriges Dövas Riksförbund genom SDR Tecken AB.

Syftet med Svensk Bildtelefoni är att främja teckenspråkigas och hörselskadades  intressen genom att utveckla och driva tjänster som är viktiga för dem.