Bildtelefoni

Vi arbetar med bildtelefoni. Bildtelefon är en telefon med en bildskärm och kamera, vilket gör att man även kan se den man talar med. Det finns olika typer av bildtelefoner, där de nyaste använder IP-baserad kommunikation. Under en kort tid på 1970-talet gjordes fältförsök i Stockholm med Ericssons bildtelefon. Det var ett samarbetsprojekt mellan Televerket och LM Ericsson och gick mellan 1972-1974. Det blev dock aldrig en kommersiell framgång. Anläggningen var för dyr för privatpersoner och överföringarna krävde mycket bandbredd i nätet. Tekniken var genomgående analog. För dagens bildtelefoni används i regel Internet som garanterar hög bildkvalitet och att bild och ljud är i det närmaste synkron. Modern bildtelefoni, både fast och mobil har därför blivit mycket populärt bland teckenspråkiga personer såsom döva, dövblinda och hörselskadade. Det finns både bildtelefoni utvecklad för hörande och sådan som är specialanpassad för teckenspråkiga och hörselskadade med anpassad bild och ljudkvalitet. Exempel på en populär bildtelefon är T-Meeting