Om oss

Svensk Bildtelefoni är ett kommunikationsföretag. Vi brinner för idén att det är kommunikation som driver vårt samhälle och vår ekonomi framåt. Vi tror att tillgången till bra kommunikation är vägen till framgång i yrkeslivet och privat. Alla har rätt till goda kommunikationslösningar. Hos oss på Svensk Bildtelefoni hoppas vi att du hittar en vänlig mötesplats för inspiration, kreativitet och professionella råd.

Affärsidé och framgångsfaktorer:

Svensk Bildtelefoni utvecklar och säljer tjänster inom området för alternativa kommunikationslösningar.

Verksamhetens framgångsfaktorer är:

  • Närhet till bred kompetens
  • Förståelse för kundens kultur, affärer och beslutsvägar
  • Proaktivt och affärsmässigt agerande
  • Personligt engagemang och förtroende
  • Fokus på kvalitet och professionalism

Svensk Bildtelefoni har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov.

.